Om Oss

Bakgrund

En dag i december 2018, satt sex handelsstudenter i ett grupprum och reflekterade över vilka insikter de hade kommit till efter att ha genomfört tre av de fyra kurserna inom ramen för Global Challenges, ett projekt som initierades på Handelshögskolan 2016 och som utgörs av fyra fristående kurser med koppling till hållbar utveckling. Under den kommande, och tillika sista, kursen skulle de få möjlighet att genomföra ett projekt i syfte att applicera vad de hade lärt sig och samtidigt bidra till förändring.

Några frågor som uppstod var hur investeringar kan bli mer hållbara, hur man kan påverka dagens bolag att ta mer ansvar? och kanske ännu mer centralt: Hur kan man som privatperson och småsparare vara med och bidra till förändring?

Idén som föddes var att dels flytta fokus från nyinvesteringar till befintliga innehav och samtidigt omvandla passivt ägande till aktivt. Du kan alltså, genom dina nuvarande innehav, vara med i utvecklingen och tillsammans med många andra småsparare vara med och bidra till en bättre och mer hållbar värld.. Det enda du behöver göra är att överlåta dina rösträtter till oss. Dessa rösträtter kommer, tillsammans med många andra småsparares rösträtter, skapa en tydlig och kraftfull röst för en hållbar och lönsam framtid.  

Därför presenteras stolt projektet Green Impact.

"Vi ställde oss frågan: Vad görs med allt kapital som redan är investerat?"
Erik Nordström
Co-founder

Ett Hållbart Samarbete

Företag strävar generellt sett efter att gå med vinst, öka sina marknadsandelar och säkra sin framtida existens. För att göra detta krävs konkurrensfördelar som kan stärka deras position på marknaden. Investerare vill att deras investeringar ska generera avkastning under en lång tid framöver. Dessa intressen går hand i hand och kräver långsiktighet. I ett samhälle där framtiden är allt mer oviss blir det därför viktigt att implementera en hållbar agenda.

Green Impact tänker, tillsammans med dig, föra denna hållbara agenda genom att samla minoritetsägares innehav och omvandla passivt innehav till aktivt. Konkret innebär det att vi företräder minoritetsägare på bolagsstämmor och lyfter fram hållbarhetsfrågor till ledning och styrelse. Då ledningen är de som känner företaget bäst, är syftet inte tvång, utan att med vårt gemensamma intressen föra arbetet mot hållbarhet framåt. 

"Företag och ägares intressen om framtida ekonomisk tillväxt går hand i hand och förutsätter hållbarhet"
Aron Björk
Co-founder

De Globala Målen

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_8

Green Impact arbetar med hjälp av din röst för det åttonde av FN:s 17 hållbarhetsmål. Det betyder att du tillsammans med Green Impact verkar för en hållbar och inklusiv ekonomisk tillväxt. Genom att lyfta frågor om hållbarhet, med tydlig anpassning till respektive bolags verksamhet, kommer din röst verka för samtliga hållbarhetsmålen. Det betyder att du har möjlighet att påverka allt ifrån koldioxidutsläpp till vattenkvalité. 

Hållbar tillväxt betyder inte att hållbarhet sker på bekostad av tillväxt, hållbarhet fungerar som grund och möjliggörande av tillväxt – vilket är grunden för vårt konceptet ”ett hållbart samarbete”

"Via hållbarhetsmål nummer åtta kan vi direkt och indirekt verka för samtliga andra mål"
Eric Schagerlund
Co-founder

Vad vi gör

Vad vill vi uppnå?

Vi vill påverka, genom samarbete, noterade bolag att bli mer miljövänliga genom att föra en grön agenda på årsstämmor.  

 

Hur ska vi uppnå detta?

Vi inser att företag själva har bäst koll på sin verksamhet. Därför vill vi skapa incitament för företag att på egen hand förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dessa incitament kommer i olika former, men deras enhetliga funktion är att hålla företag ansvariga för sitt arbete med hållbarhet.

 

Var kommer du in i bilden?

Genom att överlåta din rösträtt till oss får våra förslag tyngre vikt och sannolikheten att de får genomslag ökar.

 

Vår metod

Vi vill föra miljömässiga mål till förgrunden i företag och göra det till ett större fokus för ledningsgrupper än vad det är i nuläget. Detta kan göras på olika sätt och våra förslag måste anpassas efter specifika företags existerande miljöpåverkan. Exempel på konkreta förslag kan vara:

  • Införa en hållbarhetsansvarig i styrelsen
  • Implementera gröna KPI-mått som ledningen hålls ansvarig för
  • Implementera hållbara ramverk som styr den miljömässiga redovisningen
  • Strategiska planer för bl.a. koldioxidneutralitet

Kommer detta ha en faktisk påverkan?

Det finns många bra exempel på ledningsgrupper inom svenskt näringsliv som år efter år uppnår sina spridda och ambitiösa mål samt överträffar förväntningar. Denna fantastiska kompetens har en enorm potential för positiv miljöpåverkan, men detta kräver att miljömässiga mål tas i åtanke i det dagliga arbetet, vilket tyvärr inte alltid är fallet i noterade bolag idag. Det löpande arbetet med tydliga målsättningar är det mest centrala vilket är vad vi vill införa. 

"Det som mäts och utvärderas, det görs"
Hampus Adebäck
Co-founder